ÁSZF

A KIWINET Szolgáltató Egyéni Cég általános szerződési feltételei (ÁSZF)


 1. Általános tudnivalók


A KIWINET Szolgáltató Egyéni Cég (továbbiakban Vállalkozó, a www.kiwinet.hu weboldal üzemeltetője) az alábbiakban részletezett tevékenységekre és az alábbi általános szerződési feltételekkel vállalkozik. Cégünk webáruházként nem működik.

Cégjegyzékszám: 01-11/004791

Cégbejegyzés: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Adószám: 26265670-1-41, (KATA), adómentes kisadózó

Székhely és szerviz: 1035 Budapest, Kórház utca 29.

Szerviz nyitvatartás: hétfőtől – péntekig 9:00-12:00 között

Helyszíni munkavégzés: hétfőtől – péntekig 08:00 és 17:00 között

Elérhetőségek:  telefon: +36 30 368 6800, E-mail: kiwinet@kiwinet.hu

Weboldalak: www.kiwinet.hu, partner weboldalaink: www.nyomtatouzlet.hu, www.nyomtatodoktor.hu

A megrendelő (a továbbiakban Megrendelő) az a természetes, vagy nem természetes személy, aki regisztrációjával elfogadja a Vállalkozó, a Távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései alapján kötött jelen szerződési feltételeket.


  2. Tevékenységi körök


A Vállalkozó az alábbi tevékenységek végzését illetve szolgáltatások nyújtását végzi, különböző gyártók informatikai és hálózatépítési és egyéb kiegészítő termékek értékesítésével és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban.

  • A megrendelt termékek a Megrendelő által megjelölt címre kiszállítása
  • Gyenge és erősáramú hálózat tervezése, kiépítése, ellenőrzése
  • A termék(ek) felszerelése, üzembe helyezése, kezelés betanítása
  • Garanciális szervizszolgáltatások* nyújtása (*amennyiben nem közvetlenül az importőr a garanciaviselő)
  • A Megrendelő tulajdonában lévő (korábban vásárolt) berendezések szakműhelyben, vagy a Megrendelő telephelyén történő eseti javítása
  • A Megrendelő tulajdonában lévő (korábban vásárolt) berendezések rendszeres karbantartása, javítása, rendszeres üzemeltetése
  • Berendezések hálózatba integrálása, hálózat (táv)felügyelete, karbantartása
  • Berendezések bérbeadása, kölcsönzése, tartós bérbeadása
  • Használt berendezések visszavásárlása, bizományosi értékesítése

 3. Rendelés, megrendelés


A Vállalkozó weboldalon feltüntetett termékeket, szolgáltatásokat tájékoztató jelleggel teszi közzé. Azok megrendelése írásos egyedi ajánlat, személyes vagy telefonos tájékoztatás alapján, vagy termékbemutatást követően, telefonon, elektronikus levélben, vagy személyesen történik. A weboldalon megjelölt termékárak irányadók, megrendeléskor pontosítani szükséges. A megrendeléseket a pontos végösszeggel, szállítási és fizetési feltételekkel a Vállalkozó visszaigazolja. 


4. Kiszállítás, kiszállás


Házhozszállítás: Amennyiben a kiválasztott terméke(ke)t házhozszállítással rendeli meg, az alább található táblázatban levő díj ellenében, várhatóan a feladást követő 1-5 munkanapon belül juttatjuk el Önhöz. Szállításkor kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot és értesítik a kiszállítás várható időpontjáról. Házhozszállítás esetén is a csomaghoz megrendelésben megadott névre kiállított számlát mellékelünk.

Budapesten, 5 kg-ig 3,000.-
Budapesten, 50 kg-ig 6,000.-
Budapesten, 50 kg felett 20,000.-
Vidékre, 5 kg-ig (telephelytől számítva) 100.-/km
Vidékre, 50 kg-ig (telephelytől számítva) 6,000.- + 100.-/km
Vidékre, 50 kg felett (telephelytől számítva) 25,000.- + 100.-/km

Személyes átvétel: Lehetősége van a megrendelt terméket/termékeket Óbudán található üzletünkben is átvenni a megrendelés visszaigazolásában megjelölt időponttól kezdődően. A csomag átvételére hétfőtől péntekig, kizárólag munkanapokon van lehetőség nyitvatartási időben. Személyes átvétel esetén amennyiben az előre kifizetett árut nem a Megrendelő veszi át, az árut ténylegesen átvevő személynek rendelkeznie kell az áru átvételére jogosító meghatalmazással, melyet a Megrendelő bocsát ki, aláírásával hitelesítve azt. A személyes átvétellel rendelt csomagok átvételéről telefonon is értesítik Önt kollégáink.

Kiszállás: A helyszínen történő szolgáltatásokhoz (üzembe helyezés, javítás, karbantartás, alkatrész kiszállítás, stb.) érkező kollégánk kiszállási és járulékos költségeit (üzemanyag, gépjármű üzemeltetés, amortizáció, parkolás, stb.), Budapesten 3,000.-, vidékre (telephelyről számítva) 100.-/km díjon számlázzuk.


5. A műhelyszolgáltatások feltételei


Ezen szolgáltatások a Vállalkozó óbudai szakműhelyében történnek. A bolt és műhely az 1. pontban megjelölt időpontokban tart nyitva. A Vállalkozó a Megrendelő megrendelése alapján az alábbi feltételekkel vállalja a berendezések üzembe helyezését, javítását, tisztítását.

Az előre fizetendő bevizsgálási díj tartalmazza a következő szolgáltatásokat: a készülék és a Megrendelő regisztrálását, az állapotfelmérést, a berendezés műszaki bevizsgálását, a hiba behatárolását, tesztek készítését, a készülék tisztítását-karbantartását, a Megrendelő teljeskörű tájékoztatását. Tartalmazza továbbá a javítási árajánlatot, ha szükséges, selejtezési javaslat készítését. Tartalmazza a berendezés tárolását és megőrzését a javítás idejére – a kiértesítéstől számított legfeljebb 15 napig – ill. a Megrendelő kiértesítését.

A teljes javítási díj tartalmazza az alábbiakat: a bevizsgálási díjat, a hibaelhárítási-javítási díjat, a beépített anyagokat és alkatrészeket. A javítást a megrendeléskor meghatározott, becsült értékhatárig végezzük el. Ha a végösszeg a becsült értékhatárt túllépi, arról írásos vagy szóbeli ajánlatban, ill. egyéb módon tájékoztatást adunk. Az ajánlat jóváhagyását követően végezzük el a javítást.

Javítási garanciát csak az általunk beépített alkatrészekre és kellékanyagokra, illetve az általunk végrehajtott javításra vállalunk. A javított berendezés átadása után nem vállalunk garanciát a készülék megbontása, átalakítása, ill. a nem rendeltetésszerű használatából és szállítási sérülésből adódó, nem a gyártó által javasolt kellékanyagok használata miatt keletkezett meghibásodásokra.

A megjavított készülék elszállításáról – külön megállapodás hiányában – a Megrendelő gondoskodik. Amennyiben az elszállításra a kiértesítéstől számított 15 napon belül nem kerül sor, napi nettó 200 Ft tárolási költséget számítunk fel. Ha az elszállításra az első kiértesítéstől számított 60 napon belül nem kerül sor, a javított berendezést értékesítjük, amennyiben nem értékesíthető, megsemmisítjük.

A Megrendelő kiértesítése a következő módon történhet: elektronikus levélben és telefonon 2-2 alkalommal. Amennyiben a fenti módokon a Megrendelő nem érhető el, tértivevénnyel ellátott postai kiértesítést küldünk.


6. Munkadíjak


A Megrendelő által megrendelt munkákat az alábbi szolgáltatási díjakon végezzük. A munkadíj összege nem tartalmazza a kiszállítási, kiszállási díjakat, azon felül kerül kiszámlázásra.

munkadíj (megkezdett félóra) 5,000.-
munkadíj (megkezdett óra) 8,000.-
informatikus munkadíj (megkezdett félóra) 6,000.-
informatikus munkadíj (megkezdett óra) 10,000.-

7. Fizetési módok, számlázás


 A termék, vagy szolgáltatás kifizetése történhet készpénzben, banki előre utalással, vagy utólagosan banki átutalással. A termékről, a szolgáltatásról munkalap, vagy megrendelés készül, mely a számlázás alapja, annak melléklete. A számla lehet gépi, vagy kézi számlatömb. Adózás módja: adómentes számlázás kisadózóként (KATA) ÁFA tartalom nélkül, a Megrendelő nevére szólóan.


8. Garancia


A gépek / berendezések és a szolgáltatások garanciája – a termék jellegétől, típusától függően – szervizünkben a garancia érvényesíthető.

Amennyiben a hiba nem garanciális természetű (pl.: felhasználó által végzett helytelen üzembe helyezés, garanciaidőn túli meghibásodás, szakszerűtlen használat, idegenkezűség, túlterhelés, a használati útmutatóban leírtaknak nem megfelelő használat, külső behatások (mechanikai sérülés, hálózati hibák, villám, számítógépes kapcsolat során felmerült hibák, stb.), az üzembe helyezést követően történt felhasználói beavatkozás, nem eredeti kellékanyag használata), akkor a garanciát a vásárló nem tudja érvényesíteni.


9. Egyéb rendelkezések


Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek az alábbi testületeknél találhatnak jogorvoslatot:

A Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: +36 1 488 2186
Telefon: +36 1 488 2131

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
Központi e-mail cím: nfh@nfh.hu